Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Studia Pomostowe
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe:          OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
        W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784, fax (095) 7 296 783, e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Nip. 599 14 16 861

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że od marca 2014r, 
rozpoczyna realizację projektu

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r. 
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Czytelnia ibuk
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Wybory 2015

Uwaga

Kurs specjalistyczny Szczepienie Noworodków dla położnych odbędzie się 19,20,21 czerwca 2015r teoria

Zajęcia praktyczne dwa dni według harmonogramu

Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Przeprosiny
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. niniejszym pismem przeprasza Agencję Usług Oświatowych „Omnibus" Sp. z o.o. w Kłodzku za działanie polegające na wydaniu              z nieuzasadnionym opóźnieniem zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, co spowodowało wykluczenie Agencji             z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i odrzucenie jej oferty. — wyświetl skan