Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Ostatni Dyżur
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax (095) 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Uwaga !!!
KONKURS „Moje najbardziej wzruszające przeżycie w pracy 
z pacjentem”
Pole tekstowe: Stanowisko nr 1
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku — Centrum Zdrowia Dziecka"
Pole tekstowe: Konkurs plastyczny


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pielęgniarka/Położna w oczach dziecka”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego. 

Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace dowolnymi technikami. Maksymalny format to A4. 
Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, opieczętowanej przez szkołę i przyklejonej na odwrocie pracy. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin dostarczenia prac upływa 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu na adres podany 
w Regulaminie).
Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (znajduje się w załączniku pod informacją) 
oraz dopiskiem na kopercie: „Konkurs plastyczny” należy przesłać pocztą na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
ul. Obrońców Pokoju 60/1-2
66-400 Gorzów Wlkp.
lub złożyć osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych od poniedziałku do piątku 
w godzinach 700 do godziny 1500. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów XXV - lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 09 września 2016 r.  
 
Załączniki:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa 
Pole tekstowe: Stanowisko nr 1
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie: strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka"
Pole tekstowe: Apel
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 czerwca 2016 r.