Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Studia Pomostowe
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe:          OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
        W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784, fax (095) 7 296 783, e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Nip. 599 14 16 861

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pole tekstowe: Projekt Zakończony

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 30.09.2014r. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane są zaświadczenia o zatrudnieniu nie starsze niż 30 dni od dnia naboru
 np. nabór do 12 listopada zaświadczenie ważne z datą wystawienia od 13 października do 12 listopada (30 dni).

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że od marca 2014r, 
rozpoczyna realizację projektu

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r. 
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: UWAGA 
komunikat w spawie Wydawania Praw Wykonywania Zawodu 
Pole tekstowe:      Nowe  ibuk

Informacja

W dniu 11.12.2014r., Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. czynne będzie od godz. 7.00 do 13.00

 

W dniu 24.12.2014r., Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. czynne będzie od godz. 7.00 do 12.00

 

W dniu 31.12.2014r., Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. czynne będzie od godz. 7.00 do 12.00

                                  Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,  że w dniu 29.11.2014r.

                             odeszła na wieczną służbę

                        Pielęgniarka

                         Joanna Dranicka

                            Pogrzeb odbędzie się 06.12.2014r. o godz.11.00 na Cmentarzu Komunalnym 

                      przy ul. Żwirowej 5 w Gorzowie Wlkp.