Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 7 296 784

kom.    512 133 102

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Opinie i wnioski konsultantów 
Pole tekstowe: Koronawirus-informacje
Pole tekstowe: Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Opinie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

24 stycznia 2022 r.

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktykizawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

25 stycznia 2022 r.

Pole tekstowe: Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2021
Przypominamy Praktykom Zawodowym Pielęgniarek i Położnych o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2021. …….więcej

26 stycznia 2022 r.

Pole tekstowe: Uwaga od 02/2022 r obowiązuje nowa składka członkowska……...więcej

14 luty 2022 r.

Pole tekstowe: "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy" …….więcej
Pole tekstowe: Solidarni z Ukrainą……...więcej
Pole tekstowe: Solidarni 
z Ukrainą

08 marca 2022 r.

Pole tekstowe: W związku z obecną sytuacją na Ukrainie Inter ubezpieczenia przesyła informacje dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego 
i dobrowolnego……….więcej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Zaprasza AKTYWNYCH ZAWODOWO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

do udziału  w Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
„REHABILITACJA DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUBUSZAN
”…….więcej

14 marca 2022 r.

Pole tekstowe: Komunikat Krajowej Administracji Skarbowej dotyczący terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przez osoby wykonujące zawody medyczne, celem poinformowania zainteresowanych……..więcej

26 stycznia 2022 r.

Pole tekstowe: Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie psychoterapii Gestalt” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji…….więcej

Wniosek o włączenie ww. kwalifikacji do ZSK został złożony przez „Aleksandra Replin Firma Usługowa”.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach środowiskowych kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie psychoterapii Gestalt”.
2. Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami zawierający opis kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie psychoterapii Gestalt”.
3. Wniosek „Prowadzenie psychoterapii Gestalt”.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

28 stycznia 2022 r.

14 lutego 2022 r.

Pole tekstowe: Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie  odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w przypadka niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 …….więcej
Pole tekstowe: Pismo oraz Komunikat NRPiP ws. norm zatrudnienia………więcej

18 lutego 2022 r.

Pole tekstowe: Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki…….więcej

14 kwietnia 2022 r.

Pole tekstowe: Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku 2022
Link do wydarzenia …………więcej

11 maja 2022 r.

Pole tekstowe: Komunikat Ministra Zdrowia odnośnie dokumentów prawa wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej i diagnosty
laboratoryjnego……..więcej

8 lipca 2022 r.

http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Poprawione Stanowisko NR 62…….więcej

9 lipca 2022 r.

12 lipca 2022 r.

Pole tekstowe: pytania i odpowiedzi dot. Wynagrodzeń…..więcej

 

Zapraszamy do udziału w kursach specjalistycznych organizowanych przez
Ośrodek Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
(PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych„ dla pielęgniarek
i położnych 

 

Termin: 30.09.2022 r. – 16.12.2022 r.

 

Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowa – oddechowo„ dla pielęgniarek i położnych

 

Termin: 7.10.2022 r. – 20.12.2022 r.

 

Zapraszamy do zapisywania się na powyższe kursy przez system SMK oraz składanie dokumentów zgłoszeniowych uczestnika dostępnych na stronie NIPiP pod adresem https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/

Pole tekstowe: „Kompendium opieki stomijnej dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych” w Gorzowie Wlkp …...więcej

19 września 2022 r.

29 września 2022 r.

Pole tekstowe: Zalecenia Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie choroby zakaźne dotyczące realizacji szczepień przeciw ospie małpiej w grupie osób narażonych…..więcej

29 września 2022 r.

Pole tekstowe: Ruszył nabór wniosków na stypendia dla studentów kierunków medycznych……więcej

7 października 2022 r.

Pole tekstowe: Ankieta potrzeb szkoleniowych, przygotowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym……więcej