Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że od marca 2014r, 
rozpoczyna realizację projektu

„Konkurencyjny  mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.  
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Wybory 2015
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Przeprosiny
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. niniejszym pismem przeprasza Agencję Usług Oświatowych „Omnibus" Sp. z o.o. w Kłodzku za działanie polegające na wydaniu  
z nieuzasadnionym opóźnieniem zaświadczenia  o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, co spowodowało wykluczenie Agencji 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i odrzucenie jej oferty. — wyświetl skan 

Pole tekstowe: Ostatni Dyżur