Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że projekt z dniem 30 czerwca 2015r został zakończony.

„Konkurencyjny  mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.  
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Ostatni Dyżur
Pole tekstowe: MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA SZKOLENIE

skierowane do położnych środowiskowych oraz prowadzących Szkoły Rodzenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

ogłasza nabór na kursy:

 

- Kursy kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

- Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla położnych

- Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

- Kurs specjalistycznego w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
  dla
pielęgniarek i położnych

- Kurs specjalistycznego w zakresie Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, dla pielęgniarek i położnych

- kurs specjalistyczny  Leczenie ran dla pielęgniarek

- kurs specjalistyczny  Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej, dla pielęgniarek

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do OIPiP  w Gorzowie Wlkp. wniosku zgłoszeniowego   na wybrane kursy.

 

Informacje o kosztach poszczególnych kursów w zakładce: kursy/kursy organizowane przez OIPiP
w Gorzowie Wlkp.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506 705 444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe