Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 7 296 784

kom.    512 133 102

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Opinie i wnioski konsultantów 
Pole tekstowe: Koronawirus-informacje
Pole tekstowe: Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych z dnia 18.11.2020 r. w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19…...więcej

23 listopada 2020 r.

Pole tekstowe: Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: List otwarty do Prezydenta RP …….więcej

22 grudnia 2020 r.

Pole tekstowe: Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych!

Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
W wyniku działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zostaną wprowadzone regulacje prawne, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 stycznia 2021. …...więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…..więcej

21 grudnia 2020 r.

Pole tekstowe: Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej po 1 stycznia 2021 …...więcej

Możliwość weryfikacji PWZ

 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

 

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

 

1) PESEL pielęgniarki/położnej

2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej

3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej

 

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

 

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność,
że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

27 stycznia 2021 r.

Pole tekstowe: Opinie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

19 kwietnia 2021 r.

Pole tekstowe: Samorząd Pielęgniarek i Położnych świętuje 30-lecie ……..więcej

27 maja 2021 r.

Pole tekstowe: Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych…..więcej
Pole tekstowe: Podziękujmy „Aniołom” - Druga edycja konkursu na najlepszą położną trwa! …….więcej

18 czerwca 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

Pole tekstowe: # Szczepimy się…….więcej

15 lipca 2021 r.

Pole tekstowe: Ogólnopolska kampanią „Profilaktyka 40 PLUS’’ …….więcej
Pole tekstowe: Ankieta " Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych." ….więcej

15 lipca 2021 r.

16 lipca 2021 r.

Pole tekstowe: Pismo Przewodniczącej Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dot. popularyzacji szczepień…...więce

16 lipca 2021 r.

Konkurs „Medyk na Medal”. Celem konkursu jest wyróżnienie medyków cechujących się empatią, wrażliwością i życzliwością. Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań tym którzy na co dzień ratują nasze zdrowie
i życie
………więcej

21 lipca 2021 r.

Pole tekstowe: List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych……więcej
Pole tekstowe: Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytania dotyczące ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników 
w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń.
- Pytania NIPIP dotyczące wynagrodzeń w formacie PDF….więcej
- Odpowiedź MZ w formacie PDF…….więcej

22 lipca 2021 r.

Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 roku. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania …...więcej

28 lipca 2021 r.

Nowa usługa zdrowotna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu………więcej

30 lipca 2021 r.