Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Ostatni Dyżur

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uruchomił infolinię dla pielęgniarek i położnych pod numerem: 506 705 444 pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania oraz dowiedzieć się więcej o porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie owu, o planowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych.

Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax (095) 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Zawiadomienie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zaprasza pielęgniarkii położne na bezpłatne szkolenie z obsługi Portalu NFZ, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 1400 w siedzibie Izby, przy ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 w Gorzowie Wlkp. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Zapisy pod numerem telefonu 95 729 67 84.

Liczba miejsc ograniczona!

 

Program szkolenia:

1. Portal Potencjału:

- Dane świadczeniodawcy;

- Personel – dodanie i zgłaszanie zmian;

- Zasoby świadczeniodawcy;

- Struktura świadczeniodawcy;

- Profile potencjału;

-Aneksowanie umów - generowanie wniosków o aneksowanie umów zawartych, zgłaszanie zmian do przygotowanych szablonów umów na podstawie informacji z Raportu z utworzenia szablonu umowy (przed podpisaniem umów);

- Zgłaszanie personelu do umowy oraz przerw w okresach udzielania świadczeń (urlop, problemy zdrowotne);

 

2. Obsługa zawartej umowy na udzielanie świadczeń w zakresie rozliczeniowym:

- Pobieranie plików umów (UMX);

- Generowanie numeru recept;

- Moje umowy – informacje o zawartych umowach i rozliczanie zawartych umów;

- Moje rozliczenia – import dokumentów rozliczeniowych;

- Pobieranie plików szablonów rachunków (R_UMX) i wyników weryfikacji (Z_WDP);

- Przegląd stanu komunikacji/przetwarzania danych w OW NFZ (pobieranie i wczytywanie plików);

- Przegląd danych o deklaracjach POZ (przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ);

- Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń;

- Zgłaszanie zmiany nazwy podmiotu do wystawianych rachunków i konta bankowego;

- Informator o postępowaniach;

- Stan przelewów bankowych – monitorowanie rozliczenia rachunków przekazanych;

- Subskrypcje wiadomości z Portalu NFZ na adres email

 

3. Uprawnienia:

- Dane użytkownika;

- Zarządzanie upoważnieniami do korzystania z systemu eWUŚ;

- Przegląd odpowiedzi z systemu eWUŚ;

 

4. Portal Personelu – zawarcie umów na korzystanie – recepty pro familia,

Recepty na gabinety, które nie są powiązane umowami na udzielanie świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją Twórczych Kobiet planuje organizację ( wzorem ubiegłego roku) 12-godzinnego( 2 dni)  kursu dokształcającego  

 

 KARMIENIE PIERSIĄ – STANDARD W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ

PROGRAM KURSU

 

Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

Kurs bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do izby karty zgłoszeniowej.

 

Planowany termin kursu 21-22  maja 2016 r. Miejsce kursu: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herbertaw Gorzowie Wielkopolskim; ul. Sikorskiego 107

Uwaga !!!

Informujemy, że dnia 02 maja 2016 r., biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wielkopolskim będzie nieczynne
.

Pole tekstowe: Uwaga !!!
KONKURS „Moje najbardziej wzruszające przeżycie w pracy z pacjentem”
Pole tekstowe: „Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży”

14 maja 2016 r. godz. 9 30 Sala nr 102 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta  w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107