Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Studia Pomostowe
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe:          OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
        W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784, fax (095) 7 296 783, e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Nip. 599 14 16 861

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że od marca 2014r, 
rozpoczyna realizację projektu

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r. 
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Czytelnia ibuk
Pole tekstowe: Składki

Uwaga

W dniu 21.03.2015r.,  o godzinie 10.00odbędzie się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w Wyższej Szkole Biznesu ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp. Obecność delegatów obowiązkowa.

 

UWAGA

Konferencja pt. Postępowanie pielęgniarki medycyny szkolnej   w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ucznia odbędzie się  13 marca 2015r. o godz.14.30 w WSB przy ul. Myśliborskiej 30.

Szkolenie dla pielęgniarek  i położnych w ramach projektu

„Edukacja, promocja i profilaktyka  w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

25 marzec 2015 r. godz. 10:00 Qubus Hotel Gorzów Wlkp. ul. Orląt Lwowskich 3, 66-410 Gorzów Wlkp.

 

Formularz zgłoszeniowy -pobierz

Wniosek prosimy przesłać: e-mail: rekrutacjasppw@pum.edu.pl;

lub na adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuro Projektu – Dział Programów Europejskich

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

lub dostarczyć do biura OIPiP, ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, Gorzów Wlkp.