Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Studia Pomostowe
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe:          OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
        W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784, fax (095) 7 296 783, e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Nip. 599 14 16 861

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 30.09.2014r. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane są zaświadczenia o zatrudnieniu nie starsze niż 30 dni od dnia naboru
 np. nabór do 12 listopada zaświadczenie ważne z datą wystawienia od 13 października do 12 listopada (30 dni). 
     Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki

Uwaga

Dnia 10 listopada 2014r., biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych będzie nieczynne.

Dnia 11 grudnia 2014r., biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych będzie czynne do godz. 13.00

Pole tekstowe: UWAGA 
komunikat w spawie Wydawania Praw Wykonywania Zawodu 
Pole tekstowe:      Nowe  ibuk