Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Studia Pomostowe
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo / Ustawy
Pole tekstowe: MZ odpowiedzi na stanowiska i apele
Pole tekstowe: Opinie i stanowiska konsultantów
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Lista konsultantów wojewódzkich
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
OIPiP w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji służb ”pierwszego kontaktu”
z przypadkami przemocy 
w rodzinie
Pole tekstowe: Koszyk świadczeń
zdrowotnych
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe:          OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
        W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784, fax (095) 7 296 783, e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: Muzeum Pielęgniarstwa
Pole tekstowe: Lista konsultantów krajowych
Pole tekstowe: „Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”
Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 30.09.2014r. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane są zaświadczenia o zatrudnieniu nie starsze niż 30 dni od dnia naboru
 np. nabór do 12 listopada zaświadczenie ważne z datą wystawienia od 13 października do 12 listopada (30 dni). 
     


    
     
    


    


    


       IZBA CZYNNA 

	poniedziałek 7.00—15.00
	wtorek      7.00—15.00
	środa       7.00—15.00
	czwartek    7.00—17.00
	piątek       7.00—15.00

PRZEWODNICZĄCA OIPiP

mgr Aldona Stańko 
przyjmuje interesantów 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
(95)-729 67 84 


WICEPRZEWODNICZĄCE OIPiP

Maria Teresa Ziółkowska
(95) 729 67 84

Halina Kąkolewska
(95) 720 02 80

RADCA PRAWNY

Halina Łagocka 
przyjmuje interesantów w każdy piątek w godz.: 11.00 -14.00

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Herodowicz Anna 


 ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Dyżury pełnione są w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 
w godzinach 15.00 –16.00
w siedzibie OIPiP w Gorzowie Wlkp.


Majchrzak Beata

Korczyńska Jolanta

Chraplak Małgorzata

Kosecka Danuta

Kwiatek Bożena

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Teresa Stankiewicz, 
SPSzW, ul. Dekerta, 
(95) 7331 421

Kliknij aby wejść na stronę

Pole tekstowe: Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

w ramach projektu systemowego pn.
"Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" 
- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuję, że od marca 2014r, 
rozpoczyna realizację projektu

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r. 
Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.01-08-102/13-00

Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie.
Pole tekstowe: Kliknij aby wejść na stronę

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

serdecznie zaprasza

wszystkie koleżanki  i kolegów

na obchody

 Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

 i

Dnia Położnej

które odbędą się 29 maja 2014r.

o godz. 1600 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Obchody uświetni koncert zespołu “GIGADRUM”

Zapraszamy!

Dnia 18.04.2014r Izba czynna w godzinach 7.00-12.00