Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wlkp.


Biuro czynne poniedziałek, wtorek, środa, piątek

 w godzinach od 7.00 do 15.00

w czwartki

w godzinach od 7.00 do 17.00


ul. Obrońców Pokoju 60/1-2.
66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 0 95 7296 784

www.oipip.gorzow.pl


oipip_gorzow@wp.pl

Pole tekstowe:                  
 			Biuletyn Informacji Publicznej
    									   
     			 				    www.bip.gov.pl

      

Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Struktura
Pole tekstowe: Informacje Podstawowe
Pole tekstowe: Informacje
Pole tekstowe: Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Organy
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Strategia
Pole tekstowe: Obszar Działania
Pole tekstowe: Serwis
Pole tekstowe: Redakcja
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Adresy Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Zamówienia Publiczne
Pole tekstowe: Najkorzystniejsza oferta
Pole tekstowe: Usługi