Pole tekstowe:                  
 			Biuletyn Informacji Publicznej
    									   
     			 				    www.bip.gov.pl

      

Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Adresy Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Struktura
Pole tekstowe: Informacje Podstawowe
Pole tekstowe: Informacje
Pole tekstowe: Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Organy
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Strategia
Pole tekstowe: Obszar Działania
Pole tekstowe: Serwis
Pole tekstowe: Redakcja
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Naczelna Komisja Rewizyjna                   
Pole tekstowe: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej    
Pole tekstowe: Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych          
Pole tekstowe: Zamówienia Publiczne
Pole tekstowe: Najkorzystniejsza oferta
Pole tekstowe: Usługi

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Maria Teresa Ziółkowska

3. Halina Kąkolewska

4. Alina Hoffmann

5. Izabela Marciak

6. Dorota Górecka    

7. Elżbieta Majdańska      

8. Iwona Szczerbo                              

9. Bogusława Czubiniak                                                                             

10. Beata Dunal       

11. Alicja Świątek

12. Anna Duczapska

13. Elżbieta Sabik

14. Gabriela  Ceranowicz — położna

15. Grażyna Dziak — położna                              .

                 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

4. Maria Teresa Ziółkowska — Skarbnik                          

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz 

6. Halina Kąkolewska      

7. Gabriela Ceranowicz