USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek położnych— obowiązuje od 1.01.2012r

Pole tekstowe:                  
 			Biuletyn Informacji Publicznej
    									   
     			 				    www.bip.gov.pl

      

Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

Prawo

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Adresy Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Struktura
Pole tekstowe: Informacje Podstawowe
Pole tekstowe: Informacje
Pole tekstowe: Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Organy
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Strategia
Pole tekstowe: Obszar Działania
Pole tekstowe: Serwis
Pole tekstowe: Redakcja
Pole tekstowe: Linki

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej — obowiązuje od 1.01.2012r

Pole tekstowe: Zamówienia Publiczne
Pole tekstowe: Najkorzystniejsza oferta
Pole tekstowe: Usługi