Pole tekstowe:                  
 			Biuletyn Informacji Publicznej
    									   
     			 				    www.bip.gov.pl

      

Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gorzowie Wlkp.

Dostawa

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Struktura
Pole tekstowe: Informacje Podstawowe
Pole tekstowe: Informacje
Pole tekstowe: Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Organy
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Strategia
Pole tekstowe: Obszar Działania
Pole tekstowe: Serwis
Pole tekstowe: Redakcja
Pole tekstowe: Linki

Adresy Okręgowych Izb

Pielęgniarek i Położnych

Pole tekstowe: Zamówienia Publiczne
Pole tekstowe:   1

    2

Informuje, o wyniku oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Pielęgnowanie pacjenta   z deficytem samoopieki  w warunkach domowych” – II edycje moduł V Charakterystyczne aspekty powstania odleżyn.

3

Pole tekstowe: Najkorzystniejsza oferta
Pole tekstowe: Usługi