Pole tekstowe: Pole tekstowe: KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Pole tekstowe: AKTUALNOŚCI        OFERTA      KURSY     HARMONOGRAM      KONTAKT

Oferta szkoleniowa OIPiP w Gorzowie Wlkp.

Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu
„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Pole tekstowe:       			   WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KURSU/SPECJALIZACJI*	...pobierz!!!!!!

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH

W GORZOWIE WLKP.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. przedstawia ofertę kursów
 od października 2015 r.

Kursy kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

zajęcia teoretyczne – 150 godzin,( 12 -13 dni)

zajęcia praktyczne – 175 godzin ( 25 dni)

65 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Koszt przy 25 osobach: 530,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dla pozostałych 1060,00 zł (przy 20 osobach 635,00 zł. członkowie Izby, pozostali 1270,00 zł.)  możliwość wpłaty w III ratach.

Planowany termin rozpoczęcia kursu-  - październik/listopad.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla położnych

zajęcia teoretyczne – 27 godzin, ( 2 – 3 dni)

zajęcia praktyczne – 25 godzin ( 4 dni )

5 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Koszt przy 25 osobach: 202,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dla pozostałych 404,00 zł. (przy 20 osobach 245,00 zł. członkowie Izby, pozostali 490,00 zł.)

Planowany termin rozpoczęcia kursu- - październik/ listopad

 

Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,(3 dni)

zajęcia praktyczne – 45 godzin( 5 dni)

8 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Koszt przy 25 osobach: 215,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dla pozostałych 430,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia kursu- - październik/ listopad

 

Kurs specjalistycznego w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, dla pielęgniarek i położnych

zajęcia teoretyczne – 38 godzin; ( 3 dni)

zajęcia praktyczne – 70 godzin ( 10 dni)

10 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Koszt przy 25 osobach: 250,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dla pozostałych 500,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia kursu- - październik/ listopad

 

Kurs specjalistycznego w zakresie Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, dla pielęgniarek                        i położnych

zajęcia teoretyczne – 20 godzin, ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin( 4 dni)

9 godzin  może być wykorzystane na samokształcenie

Koszt przy 25 osobach: 300,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dla pozostałych 600,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia kursu- październik/ listopad

 

O rozpoczęciu kursu, dla grupy liczącej mniej niż 20 osób, decyzję podejmuje Prezydium ORPiP.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do OIPiP  w Gorzowie Wlkp. wniosku zgłoszeniowego na wybrane kursy.