Pole tekstowe:               OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
             W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe:

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (095) 7 296 784,

 fax (095) 7 296 783

E-mail:  oipip_gorzow@wp.pl

Nip. 599 14 16 861

Pole tekstowe: KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Pole tekstowe: AKTUALNOŚCI        OFERTA      KURSY     HARMONOGRAM      KONTAKT

Oferta szkoleniowa OIPiP w Gorzowie Wlkp. na 2014r

Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu
„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Pole tekstowe:       			   WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KURSU/SPECJALIZACJI*	...pobierz!!!!!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

ogłasza nabór na kurs specjalistyczny

 

„Leczenie ran – odleżyny”

 

Miejsce realizacji kursu: Gorzów Wielkopolski

Termin rozpoczęcia kursu – 23-26 październik 2014 r.

 

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zapewni opiekę choremu z  raną odleżynową do III° włącznie .

 

Liczba godzin: Teoria

45 godzin dydaktycznych (w tym 9 godzin samokształcenia) jeden zjazd teoretyczny

Zajęcia praktyczne:

Ambulatorium chirurgii ogólnej 35 godz.

Oddział neurologii 35 godz.

 

Koszt kursu – Członek OIPIP w Gorzowie Wlkp. – 250,00 zł., pozostali uczestnicy – spoza terenu działania izby 500,00zł.

 

Udział w kursie mogą wziąć udział wszystkie pielęgniarki bez względu na formę zatrudnienia. Wniosek o dopuszczenie do kursu, dostępny  na stronie  www.oipip.gorzow.pl  w zakładce kształcenie podyplomowe.

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji kursu.

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. prowadzi nabór na kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz dokształcające. Pielęgniarki i Położne zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych proszone są o składanie w siedzibie OIPiP kart zgłoszeniowych. Na podstawie złożonych kart Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych określi zapotrzebowanie oraz ustali harmonogram na poszczególne kursy.

 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego

Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego skierowany jest do pielęgniarek, ukończenie kursu nadaje uprawnienia pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 496 godzin dydaktycznych z podziałem na:

blok ogólnozawodowy 120 godzin,

blok specjalistyczny 376 godzin,

część teoretyczna 180 godzin,

część praktyczna 196 godzin.

Cena kursu: 750,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp., członek spoza izby ponosi pełną odpłatność za kurs tj. 1500,00 zł.

Planowane rozpoczęcie kursu 13 marca 2014 r. godz. 8.00 w OIPiP w Gorzowie Wlkp. ul. Obrońców Pokoju 60/1-2.

Harmonogram zajęć teoretycznych:

Nazwa kursu

III 2014

IV 2014

V 2014

VI 2014

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

13,14,15,16,

10,11,12,13,

08,09,10,11,

22,23,24,25,

05,06,07,08,

 Harmonogram zajęć praktycznych po ustaleniu z Kierownikiem kursu na pierwszych zajęciach.

 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 350 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

część teoretyczna 84 godzin oraz 21 godzin samokształcenia,

część praktyczna 245 godzin.

Cena kursu: 750,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp., członek spoza izby ponosi pełną odpłatność za kurs tj. 1500,00 zł.

Planowane rozpoczęcie kursu 06 marca 2014 r. godz. 8.00 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                           w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.

Harmonogram zajęć teoretycznych:

Nazwa kursu

III 2014

IV 2014

V 2014

VI 2014

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

06,07,08,09,

10,11,12,13,

08,09,10,11,

12,13,14,15,

 Harmonogram zajęć praktycznych po ustaleniu z Kierownikiem kursu na pierwszych zajęciach.

 

 

Serdecznie zapraszamy na kurs dokształcający

„Długoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych”

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarek/położnych do obsługi portów naczyniowych z uwzględnieniem kompetencji wynikających

z obowiązujących aktów prawnych.

Czas trwania: 8 godzin – 1 dzień, Koszt kursu: około 40,00 zł.

Kurs odbywać się będzie na terenie szpitali województwa lubuskiego.