Pole tekstowe: Pole tekstowe: KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
Pole tekstowe: AKTUALNOŚCI        OFERTA      KURSY     HARMONOGRAM      KONTAKT

Oferta szkoleniowa OIPiP w Gorzowie Wlkp.

Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu
„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-145/11
Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Pole tekstowe:       			   WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KURSU/SPECJALIZACJI*	...pobierz!!!!!!

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIREK I POŁOZNYCH

PRZEDSTAWIA OFERTĘ KURSÓW KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

 

1.   Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego- dla pielęgniarek

      Wymiar godzinowy  – zajęcia teoretyczne 233 godzin- ok. 20 dni

                                         – zajęcia stażowe       203 godziny

     

      Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 750,00 zł, pozostali 1500,00 zł.,  możliwość wpłaty w 3 ratach.

      Planowane rozpoczęcie kursu – marzec 2015r.,  po zrekrutowaniu ok. 25 osób.

 

2.   Kurs specjalistyczny Sczepienia ochronne dla pielęgniarek

      Wymiar godzinowy - zajęcia teoretyczne-   35 godzin- 4 dni

                                        - zajęcia praktyczne  -   45 godzin

    

      Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 175,00 zł, pozostali 300,00 zł., 

      Planowane rozpoczęcie kursu – kwiecień 2015r.,  po zrekrutowaniu ok. 25 osób

 

3.    Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa – Międzyrzecz

  dla pielęgniarek i położnych

             Wymiar godzinowy - zajęcia teoretyczne –  30 godzin,

                                               -  ćwiczenia w warunkach symulowanych –  25 godzin,

                                  -  zajęcia praktyczne –  35 godzin

 

Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 250,00 zł, pozostali 500,00 zł., 

 Planowane rozpoczęcie kursu – kwiecień 2015r.,  po zrekrutowaniu ok. 25 osób

 

4.    Kurs dokształcający Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów   

             naczyniowych kurs  dla pielęgniarek i położnych- III edycje( Słubice, Gorzów) dla  pielęgniarek i 

            położnych

       Wymiar godzinowy: 11 godzin dydaktycznych ( 1 dzień)

      

       Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 40,00 zł, pozostali 80,00 zł., 

       Planowane rozpoczęcie kursu – styczeń,  maj, czerwiec 2015r., 

       po zrekrutowaniu ok. 30 osób  na każdą edycję.

 

5.   Kurs dokształcający  Wstęp do pielęgniarstwa infuzyjnego - procedury

      terapii    infuzyjnej - bezpieczeństwo farmakoterapii (w tym bezpieczna

      linia  naczyniowa) – II edycje. dla pielęgniarek i położnych

 

      Wymiar godzinowy: 10 godzin dydaktycznych ( 1 dzień)

     

      Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 40,00 zł, pozostali 80,00 zł., 

      Planowane rozpoczęcie kursu –  2015r.,  po zrekrutowaniu ok. 30 osób

      na każdą edycję

 

6. Kurs dokształcający „Podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne oraz postępowanie

       w stanach zagrożenia życia”- Gorzów Wlkp.- Walczaka

 

7.    Kurs dokształcającyPrzymus bezpośredni”- 1 dzień- II edycje( Międzyrzecz Obrzyce  i Gorzów Wlkp.

       dla pielęgniarek i położnych

 

 Członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 34,00 zł,   pozostali 68,00 zł.

       Planowane rozpoczęcie kursu – luty 2015r.,  po zrekrutowaniu ok. 30 osób na każdą edycję

OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK
I POŁOŻNYCH

W GORZOWIE WLKP.