Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu

„Samodzielna i  profesjonalna pielęgniarka, położna”

Numer wniosku: WND-POKL.08.01.01-08-145/11
Termin realizacji projektu: 
01.10.2012 r. –  30.09.2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje:

 

 

 

 

 

Pole tekstowe:     OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W GORZOWIE WLKP.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,  66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. (095) 7 296 784,      fax (095) 7 296 783  e-mail:  oipip_gorzow@wp.pl

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Pole tekstowe: www.efs.gov.pl

 

kurs specjalistyczny „Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek/rzy

               Zakończono nabór

· zajęcia teoretyczne 65 godz. w  czwartek, piątek, soboty i niedziele, wg harmonogramu, od stycznia 2013r. do kwietnia 2013r.- 3 miesiące w siedzibie OIPiP .

 

· zajęcia praktyczne 77 godz. w dni powszednie,  wg harmonogramu, 11 dni w podziale na 5 grup w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych w placówkach: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  w Gorzowie Wlkp.

 

Adresaci szkolenia 24 kobiety i 1 mężczyzna zamieszkali i pracujący na terenie miasta Gorzów Wlkp., i powiatów: gorzowskiego, sulęcińskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, zgłaszających z własnej inicjatywy, poza pracą zawodową chęć uzyskania i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 80% z wykształceniem co najwyżej średnim i 20 % z wyższym. W jednym kursie może  brać  udział nie więcej niż  20% ( 5 osób) zatrudnionych w tym samym zakładzie pracy.

EGZAMIN 9  kwiecień 2013r.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w terminach odbywania zajęć.

 Harmonogram zajęć  teoretycznych

nazwa kursu

I

2013r.

II

2013r.

III

2013r.

IV

2013r.

 Żywienie enteralne i parenteralne 19 dni =7 dni teoria i 1 dzień egzamin i poradnictwo zawodowe- 5 godz.

10,11,12,

13

8,9,10

 

9 kwiecień egzamin i

poradnictwo zawodowe

Od 22 listopada trwa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek/rzy

 

 

· zajęcia teoretyczne 300 godz. w  czwartek, piątek, soboty i niedziele, wg harmonogramu, od listopada 2012r.do maja 2013r.- 6 miesięcy w siedzibie OIPiP .

 

· zajęcia praktyczne 190 godz. w dni powszednie,  wg harmonogramu, 27 dni w podziale na 5 grup w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych w placówkach: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26, Hospicjum Św. Kamila   ul. Stilonowa 21.

 

 W kursie bierze udział 25 pielęgniarek.

EGZAMIN  maj 2013r.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w terminach odbywania zajęć.

 Harmonogram zajęć  teoretycznych-ZMIANA

 

nazwa kursu

I

2013r.

II

2013r.

III

2013r.

IV

2013r.

V

2013r.

Pielęgniarstwo onkologiczne- 32 dni =31 dni teoria +1 dzień egzamin i poradnictwo zawodowe- 5 godz.

3,4,5,6

17,18,19,20,

31

 1,2,3,

14,15,16,

28

1, 2

 

7 maja egzamin

i poradnictwo zawodowe

Pole tekstowe: www.oipip.gorzow.pl
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe: REGULAMIN REKRUTACJI 
I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Pole tekstowe: REKRUTACJA
Pole tekstowe: KURSY
Pole tekstowe: HARMONOGRAM OGÓLNY
Pole tekstowe: AKTUALNOŚCI
Pole tekstowe: GALERIA

Biuro projektowe:

 

66-400  Gorzów Wlkp.

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

tel. 95 7296784, fax. 95 7296783

po godz.12.00

 

e- mail: osrodek.szk@wp.pl

Pole tekstowe: MONITORING PROJEKTU
Pole tekstowe: ARCHIWUM PROJEKTU

Od 20 lutego rozpoczynamy II edycję kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepienia ochronne”

· zajęcia teoretyczne 35 godz. 20-23 luty 2014r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

· zajęcia praktyczne 45 godz. w dni powszednie,  wg harmonogramu, w placówkach: Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „NASZE ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzów Wlkp.

 W kursie bierze udział 15 pielęgniarek.

EGZAMIN  kwiecień 2014r.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w terminach odbywania zajęć.

 

Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa” dla pielęgniarek, położnych

             Nabór: do 24 marca 2014r.

 · zajęcia teoretyczne 30 godz. ćwiczenia 20 godz. 03-07 kwietnia 2014r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

· zajęcia praktyczne 35 godz. w dni powszednie,  wg harmonogramu, na oddziale intensywnej terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp.

 Adresaci szkolenia 23 kobiety i 2 mężczyzn zamieszkałych i pracujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp., i powiatów: gorzowskiego, sulęcińskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, zgłaszających z własnej inicjatywy, poza pracą zawodową chęć uzyskania i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 80% z wykształceniem, co najwyżej średnim i 20 % z wyższym. W jednym kursie może  brać  udział nie więcej niż  20% ( 5 osób) zatrudnionych w tym samym zakładzie pracy.

EGZAMIN  lipiec 2014r.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w terminach odbywania zajęć.

Lp.

Nazwa kursu

Liczba uczestników

Planowany termin rozpoczęcia kursu

Planowany termin zakończenia kursu

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

listopad 2012r.

maj 2013r.

 

 2

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Kwiecień 2013r.

Listopad 2013r.

 3

Kurs specjalistyczny Żywienie enteralne i parenteralne

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Styczeń 2013r.

Kwiecień 2013r.

 4

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią  jelitową

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Marzec 2013r.

Czerwiec 2013r.

 5

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Wrzesień 2013r.

Grudzień 2013r.

 6

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa- edycja

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Wrzesień 2013r.

Grudzień  2013r

 7

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa- II edycja

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Kwiecień 2014r.

Lipiec    2014r.

 8

Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej

25 osób- 20 osób z wykształceniem średnim

Styczeń 2014r .

Kwiecień 2014r.

Poradnictwo zawodowe- cel-planowanie własnej kariery zawodowej, opracowanie ścieżki kariery zawodowej- poradnictwo grupowe  5 godz. na grupę,

poradnictwo w dniu egzaminu każdego kursu.

 

 

10

Kurs specjalistyczny

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

15 osób – 12 z wykształceniem średnim

Luty 2014r.

Maj 2014r.